Üks kuni kaks korda aastas toimuvad Esna Galeriis näitusekonseptsioonide raames suursündmused, mille roll on mõtestada näitusega esile tõstetud väärtusi ja oskusi. 

2019. aasta kevade suursündmus toimus 13. aprillil 2019. Selle teemaks oli  näituse "Meisterlikkuse ajatus" (14.04 - 12.05.2019) avamine ja meisterlikkuse ajatutetele väärtustele pühendatud vestlusring.