Poeetiline Punane Raamat ning Heinrich Stahli ligi 400-aastane Kodu- ja Käsiraamat kohtuvad vastavatud Esna Galeriis

14. aprillist on Järvamaal Esna külas avatud kaasaegne meisterlikkust ja aeglustumist väärtustav näituste ja kultuurisündmuste toimumispaik Esna Galerii. Avanäitusel “Meisterlikkuse ajatus” kohtuvad moodne trükikunst aastast 1637 ja iidne trükikunst aastast 2018.

"Poeetiline Punane Raamat", Ukraina Kultuurikeskuse foto


“Meisterlikkuse ajatus” toob koju Järvamaale tagasi Järva-Peetri pastoraadis elanud ja töötanud kirikuõpetaja Heinrich Stahli (1600–1657) esimese eesti- ja saksakeelsete paralleeltekstiga “Kodu- ja käsiraamatu” (esimene osa trükitud 1632 Riias, teine 1637 esimeses Eesti trükikojas Tallinnas). Haruldane ligi 400-aastane raamat, mis kuulub Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu baltika kogusse, on 14. aprillist kuni 12. maini eksklusiivselt eksponeeritud Esna Galeriis.

Teise raamatuharuldusena on näitusel 2018. aastal Ukraina Kultuurikeskuses Anatoli ja Nestor Lutjuki eestvedamisel algusest lõpuni käsitsi valminud teos „Poeetiline Punane Raamat". Käsitsi valmistatud paberile trükitud Nestor Ljutuki graafilised illustratsioonid Eesti ohustatud looma-, taime- ja linnuliikidest koos Timo Marani luuletustega (eesti ja inglise keeles) annavad hääletutele hääle. “Poeetiline Punane Raamat” on haruldus, mida on valmistatud vaid mõned eksemplarid; üks neist rändas möödunud aasta septembris koos Rooma paavstiga Vatikani.

Katkendid Heinrich Stahli "Kodu- ja käsiraamatust" (1637)

Esna Galerii pidaja Martin Bristoli sõnul kohtuvad kahe eksemplaarse trüki- ja raamatukunsti harulduse kaudu näitusel ajatud väärtused väga mitmest eluvaldkonnast. Esimesi eestikeelseid tekste sisaldava Heinrich Stahli “Kodu- ja käsiraamatu” kaudu on tähelepanu all nii eesti kirjakeele areng kui ka hariduslugu, “Poeetiline Punane Raamat” omakorda ülistab luulekeele ja kunsti kaudu eesti floorat ja faunat.


“On tähelepanuväärne, et nii “Kodu- ja käsiraamatu” kui ka “Poeetilise Punase Raamatu” meedium on sama, kuid kumbki on sündinud oma ajastu konteksti vajadustest lähtudes. Sealjuures on mõlemad omas ajas erandlikud ja uuenduslikud. Stahl rakendas trükikunsti võimalused hariduslike eesmärkide ette, et levitada sõna. “Poeetiline Punane Raamat” juhib iidsete tehnikate rakendamise kaudu tähelepanu kaasaegsetele loodushoiuga seotud küsimustele. Mõlemad näitavad julgete, uute algatuste rolli omas ajas ja ajaüleselt.”

Galerii idee ja kontseptsioon on Bristoli sõnul välja kasvanud veendumusest, et tänasel kiirete naudingu ajastul on nälg ajatute väärtuste järele üha suurem. “Loominguline meisterlikkus saab ilmneda vaid mingi teemavaldkonna läbi ja lõhki tundmise, sellesse süüvimise ja pühendunud töö koosmõjus.” Just seetõttu on Esna Galerii püsiekspositsioon pühendaatud erakordsetele meistritöödele eri valdkondadest, see on loomingu, oskuste ja pühendumise kohtumispaik. ”Esna Galerii on aeglustumise ja mõtestamise paik.”Jäälind, "Poeetiline Punane Raamat" (2018). Ukraina Kultuurikeskus

Martin Bristoli sõnul plaanitakse avanäituse eeskujul tuua Esna vähemalt kahel korral aastas midagi erakordset ning lisaks pidevalt täienevale püsiekspositsioonile on Esna Galerii kaasaegne keskkond avatud erinevate kultuurisündmuste ja kohtumiste korraldamiseks.
Esna Galerii on osa Lilian ja Martin Bristoli majapidamisest, kuhu kuuluvad veel tekstiilitöökoda, puutöökoda ning kulla ateljee. Esna Galerii asub ajaloolise Esna raudteeasula endises peakaupluse hoones (Jaama tänav 1, Esna).

Näitus „Meisterlikkuse ajatus“ jääb Esna Galeriis avatuks 12. maini 2019. Kõigile külastajatele on galerii avatud pühapäeviti ajavahemikus 12.00–15.00. Laupäeval, 11. mail, mil Esna külas toimub traditsiooniline laat, on näitus avatud 9.00–16.00.
Gruppe võtavad Lilian ja Martin Bristol vastu eelkokkuleppel. Külastus hõlmab nii Esna Galerii püsiekspositsiooni kui ka “Meisterlikkuse ajatuse” näitusega tutvumist.
Järgmine
Loomeinimesed Lilian ja Martin Bristol avasid galerii

Vastused puuduvad

Email again: